Ledenbrief nummer

Lbr. 22/038

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de nationale crisisstructuur in werking gezet vanwege de langdurige onhoudbare situatie op de aanmeldlocatie voor asielzoekers in Ter Apel.

Sinds vrijdag, maar uiteraard ook al voor die tijd, zijn de VNG en de Veiligheidsregio’s met het kabinet in gesprek over welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarbij kijken we naar wat op korte termijn nodig is om uit de crisis te komen, maar vooral ook naar de langere termijn. Zodat we binnen afzienbare tijd een structureel goed werkende keten van asiel tot integratie kunnen realiseren.

In deze ledenbrief informeren we u over de inzet van de VNG in onze gesprekken met het kabinet.

Tijdens het VNG jaarcongres organiseren we een deelsessie op dinsdag 28 juni in de middag over dit thema. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal bij deze sessie aanwezig zijn en graag met u in gesprek gaan over de actuele ontwikkelingen en toekomstplannen.