Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Daarvoor moeten we samenwerken als één overheid. Met oog op het debat Ruimtelijke Ordening op donderdag 11 mei geven we de Kamer een aantal punten mee.

We verzoeken de Kamerleden om de minister op te roepen om:

  • duidelijkheid te scheppen over hoe dwingend water en bodem sturend is bij beslissingen over ruimtelijke ordening;
  • niet te snel in oplossingen te schieten en op landelijke regelgeving over te gaan, maar ook andere opties te bestuderen conform het Beleidskompas (voorheen IAK);
  • de integraliteit in rijksbeleid en regelgeving te verbeteren en te bewaken;
  • betrokkenheid van gemeentebestuurders bij de ruimtelijke voorstellen en arrangementen te borgen en daarvoor regionaal ontschotte budgetten te organiseren;
  • bij de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' de woondeals leidend te laten zijn.

Lees de VNG-inbreng voor het debat ruimtelijke ordening (pdf, 215 kB)