De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de samenwerking. Het is voor de doelgroep nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid.

VNG-handreiking vanwege belangrijke rol gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de samenwerking rond de Levensloopaanpak omdat zij betrokken zijn bij het (helpen) regelen van de basisvoorzieningen. Een briefadres, identiteitsbewijs, onderdak, werk en inkomen, zorg en ondersteuning en een sociaal netwerk zijn belangrijke voorwaarden om als persoon in de Levensloopaanpak een stabiel leven te kunnen hebben. Ze verkleinen de kans op escalaties en gevaarlijk gedrag. Daarom stelde de VNG een handreiking voor gemeenten op: Levensloopaanpak voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico (pdf, 392 kB).

Deze handreiking:

 • geeft een korte uitleg over de Levensloopaanpak en de rol van gemeenten
 • adviseert om één gemeentelijk aanspreekpunt te organiseren
 • biedt aanbevelingen en concrete suggesties voor het organiseren van de basisvoorzieningen 

De handreiking bevat ook veel tips en voorbeelden van gemeenten. De inhoud is toepasbaar op een bredere groep kwetsbare inwoners met of zonder een veiligheidscomponent, voor wie het leveren van maatwerk noodzakelijk is.

Behoefte aan één gemeentelijk aanspreekpunt en maatwerk

Een persoon in de Levensloopaanpak heeft vaak op veel leefgebieden voorzieningen van een gemeente nodig. Vanwege de aard van de problematiek en de verschillende regelgeving en loketten zijn gemeenten meestal niet zo toegankelijk voor deze doelgroep. Vanuit de Levensloopaanpak is er daarom behoefte aan één gemeentelijk aanspreekpunt en aan maatwerk.

Wat een gemeente kan doen

Dit kan een gemeente doen:

 • Organiseer één gemeentelijk aanspreekpunt (casusregisseur/coördinator):
  - die beschikt over mandaat om snel beslissingen te nemen en tot uitvoering te komen
  - al dan niet in combinatie met een andere functie (zoals bijvoorbeeld coördinator nazorg-ex gedetineerden of regisseur zorg- en veiligheid) en eventueel samen met een andere gemeente.
   
 • Creëer handvaten en verlaag drempels zodat basisvoorzieningen snel geregeld kunnen worden:
  - Maak maatwerk mogelijk en stimuleer out of the box maatregelen.
  - Zorg voor een maatwerkbudget zodat laagdrempelig kleine uitgaven mogelijk zijn.
  - Benoem de personen in de Levensloopaanpak als een van de doelgroepen met urgentie voor de basisvoorzieningen.
  - Zorg dat bij de diverse afdelingen de medewerkers bekend zijn en affiniteit hebben met deze doelgroep.
  - Check of de bestaande afspraken toereikend zijn of dat er iets extra’s nodig is (zoals onconventionele woonvoorzieningen).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Levensloopaanpak, de rollen van de verschillende samenwerkingspartners en inspirerende voorbeelden op www.levensloopaanpak.nl