De VNG en IPO stemmen voor nu niet in met het voorstel van de fondsbeheerders om het volume-accres van het gemeentefonds en provinciefonds voor 2022-2025 te bevriezen op de stand voorjaarsnota 2022. Het voorstel biedt onvoldoende stabiliteit en er is nog te veel onduidelijk.

Op het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van maart deden de fondsbeheerders, de minister van BZK en staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst, het voorstel om het volume-accres vast te zetten. Het accres zou dan nog wel worden bijgesteld voor de actuele loon- en prijsontwikkelingen gedurende de periode 2022-2025. De fondsbeheerders wilden daar graag uiterlijk begin april al antwoord op. De VNG en IPO hebben de fondsbeheerders in een gezamenlijke brief laten weten voor nu niet in te stemmen.