Gebruik van apps afkomstig van bedrijven uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen op werktelefoons wordt ontraden. Zet deze apps ook niet in als communicatiekanaal voor inwoners. Dat staat in het advies hierover aan gemeenten dat de VNG heeft opgesteld.

Risico op spionage

Het advies (pdf, 129 kB) is opgesteld naar aanleiding van het advies van de AIVD over dit onderwerp. De AIVD wees erop dat er een risico is op spionage, dat niet opweegt tegen voordelen van het gebruik van dergelijke apps bijvoorbeeld om te communiceren met inwoners.

Aansluiting op het rijk

We sluiten met dit advies aan op de lijn van het rijk bij het gebruik van apps. Het rijk heeft eerder besloten het gebruik van dergelijke apps op werktelefoons te ontraden.

Implementatie van het advies

De gemeente bepaalt zelf het beleid over het gebruik van werkapparaten. Het college kan besluiten het VNG-advies op te volgen. Vervolgens moet dat worden vastgelegd in (aanvullende) voorwaarden voor het gebruik van werktelefoons. Het advies bevat een model daarvoor. Tot slot moet het beleid actief worden gecommuniceerd onder de medewerkers.

Andere social media

De inzet van andere social media kanalen ten behoeve van communicatie met inwoners is in principe toegestaan, mits daarvoor de juiste afwegingen tussen het doel en de veiligheid van het middel zijn gemaakt. Om te bepalen of bepaalde social media-kanalen wel of niet geschikt zijn om als communicatiemiddel te gebruiken, heeft de IBD een gespreksstarter ontwikkeld.

Meer informatie