De VNG had 9 maart een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Ooijen over de gevolgen van het uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. De staatssecretaris wil de komende periode i.s.m. de VNG en BZK enkele aandachtspunten rond de doordecentralisatie nader onderzoeken.

In het bestuurlijk overleg werden afspraken gemaakt over het opstellen van een vervolgproces door een werkgroep bestaande uit ambtenaren van VWS, BZK en VNG. Dit vervolgproces is bestuurlijk vastgesteld in week 15.

Scenario’s uitwerken in werkgroep

De werkgroep zal de komende 2 maanden onderzoek doen. Gezamenlijk werken de ambtenaren een aantal scenario’s uit die ze met elkaar vergelijken op basis van een afwegingskader. U vindt deze scenario’s terug in het Procesplan (zie onderaan dit bericht). Daarbij betrekt de werkgroep input vanuit verschillende perspectieven. De gegevens over de implementatie van de NvO (dashboard en regioscan) betrekken we natuurlijk ook bij deze uitwerking. In juni 2022 nemen we een bestuurlijk besluit over de volgende stappen rond het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel BW, het objectieve verdeelmodel BW en de daarmee samenhangende doordecentralisatie.

Bestuurlijke delegatie gemeenten

De gemeentelijke delegatie heeft eerder richting de staatssecretaris haar ongenoegen uitgesproken over het uitstel. Om de beweging niet verder te vertragen, staat de delegatie achter het gekozen vervolgproces. Zij heeft het vertrouwen uitgesproken dat dit proces helpt om de zorgen die er bij de staatssecretaris leven van een antwoord te voorzien en het partnerschap te versterken met cliëntenorganisaties en branches van zorgaanbieders. Tevens is er vertrouwen dat deze opdracht helpt om draagvlak te creëren en te onderbouwen welke keuzes gemaakt worden op de weg naar sociale inclusie.

Hoe kunnen gemeenten bijdragen?

Het Procesplan biedt gemeenten op een aantal momenten de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het resultaat van de opdracht. Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. De bestaande governance structuur wordt hiervoor benut, aangevuld met diverse klankbordgroepen. In de gemeentelijke klankbordgroep worden gemeenten vertegenwoordigd door collega’s verspreid over het land (Groningen, Tilburg, Apeldoorn, G4) en met verschillende expertises. In de algemene klankbordgroep kan iedere gemeente deelnemen.

Bijeenkomsten klankbordgroep

Tijdens dit vervolgproces vindt 2 keer een klankbordbijeenkomst plaats waaraan u kunt deelnemen. Aan het begin en eind van het proces wordt een algemene klankbordbijeenkomst georganiseerd waarin informatie gedeeld zal worden en de mogelijkheid gegeven wordt om vragen te stellen en input mee te geven. U bent van harte uitgenodigd om aan een of beide sessies deel te nemen:

  • De eerste klankbordgroep vindt plaats op dinsdag 10 mei van 13.30 – 15.00 uur. De bijeenkomst is digitaal. Stuur een mail aan d.schoonenberg@aef.nl met als onderwerp ‘algemene klankbordgroep’. We sturen u dan een agendaverzoek toe. Zo krijgen we een beeld van de deelnemers. 
  • De tweede klankbordgroep vindt plaats op dinsdag 7 juni van 14.00 - 15.30 uur. Stuur een mail aan d.schoonenberg@aef.nl. We sturen u dan een agendaverzoek toe. Aanmelden voor beide bijeenkomsten kan uiteraard in één keer.

Meldt knelpunten

Knelpunten die ontstaan door het uitstel kunt u bij ons melden zodat we deze tijdig mee kunnen nemen bij het in kaart brengen van de gevolgen voor gemeenten. Dat is ook onderdeel van het vervolgproces. Stuur een e-mail naar vraagbaakMOBW@vng.nl. Antwoorden op vragen over het uitstel vindt u op onze website onder ‘Vraag en antwoord’.

Meer informatie 

Zie ook