Staatssecretaris van Ooijen (VWS) besloot in februari tot uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. De VNG en de staatssecretaris hadden 9 maart een bestuurlijk overleg over de consequenties van het uitstel.

Gemeenten benadrukten in dat overleg dat dit uitstel een risico vormt voor samenwerkingsprocessen in de regio en ook zorgt voor knelpunten in het land. Tevens gaven gemeenten aan dat zij willen weten welke aandachtspunten voor de staatssecretaris mede aanleiding waren voor dit uitstel. Er werd daarom afgesproken dat de staatssecretaris de VNG een brief zou sturen om dit toe te lichten.

Brieven aan VNG en Tweede Kamer

De staatssecretaris stuurde ons 1 april de toelichtende brief. Hij verwijst in de brief naar de brief over de doordecentralisatie van beschermd wonen die hij dezelfde dag aan de Tweede Kamer stuurde. (Zie onderaan dit bericht.)

Vervolgproces opgesteld door werkgroep VNG/VWS/BZK

Er werden in het bestuurlijk overleg van 9 maart ook afspraken gemaakt over het opstellen van een vervolgproces door een werkgroep van VNG/VWS/BZK. Dit proces wordt uiterlijk 11 april vastgesteld. Eind juni zal een volgend bestuurlijk overleg plaatsvinden om conclusies te kunnen trekken.

Meld knelpunten

Knelpunten die ontstaan door het uitstel kunt u bij ons melden zodat we deze mee kunnen nemen bij het in kaart brengen van de gevolgen voor gemeenten. Dat is ook onderdeel van het vervolgproces. Stuur een mail aan vraagbaakMOBW@vng.nl. Antwoorden op vragen over het uitstel vindt u op bij het onderwerp Beschermd Thuis onder 'Vraag en antwoord'.

Meer informatie