De Commissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid doet 40 aanbevelingen voor rechtsbescherming in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario is gericht op een eenvoudige, systeem- en gezinsgerichte aanpak. Het advies van de commissie helpt ons om dit verder vorm te geven.

Lees het advies van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid

Uit proeftuinen blijkt dat Toekomstscenario werkt

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is ontwikkeld omdat de ondersteuning en bescherming aan kinderen, gezinnen en huishoudens beter kan en moet. Het scenario gaat uit van 4 pijlers: gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. 

Inmiddels wordt de nieuwe werkwijze volgens het Toekomstscenario al toegepast in proeftuinen. Deze blijken succesvol: gezinnen en kinderen worden beter en sneller geholpen en kinderbeschermingsmaatregelen worden voorkomen. We willen zo snel mogelijk meer kinderen en gezinnen waar de veiligheid in het geding is op deze manier kunnen helpen. 

Verandering wet en stelsel nodig

Om alle gemeenten volgens het Toekomstscenario te kunnen laten werken, is verandering van de wet en het stelsel nodig. Het advies van de commissie helpt ons daarbij richting te bepalen. De VNG gaat samen met de betrokken ministeries aan de slag om de rechtsbescherming in het scenario verder vorm te geven. Hierover gaan we met gemeenten in gesprek. 

Dit leidt onder andere tot de inhoudelijke beleidsreactie van het kabinet aan de Tweede kamer. Daaruit wordt duidelijk welke aanbevelingen in welke trajecten een plaats krijgen en wanneer hierover besluitvorming plaatsvindt.  

Update 26 april 2024: bekijk de Kamerbrief met beleidsreactie op het rapport

Meer informatie