De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten en de Cao SGO is bekend. De uitkomst wordt op 19 januari besproken in het College voor Arbeidszaken en het WSGO-bestuur, en op 27 januari in het VNG-bestuur.

De VNG en WSGO hebben elk onder hun eigen leden een ledenraadpleging georganiseerd, maar besluiten samen of zij het akkoord bekrachtigen. Daarom staat hieronder de uitslag van beide ledenraadplegingen.

Overzicht stemmen VNG  
Aantal stemmen 272
Aantal stemmen voor 260
Aantal stemmen tegen 12
Overzicht stemmen WSGO   
Aantal stemmen 70
Aantal stemmen voor 68
Aantal stemmen tegen 2

Reacties van leden

Door zowel gemeenten als gemeentelijke organisaties zijn opmerkingen gemaakt op het stemformulier. Dit betroffen hoofdzakelijk de volgende punten:

  • Bezwaren tegen de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof (15 gemeenten en 3 WSGO-leden) of tegen het afgesproken aantal bovenwettelijke vakantiedagen en/of overgangsrecht (10 gemeenten en 1 WSGO-lid)
  • Tegen spaarverlof (5 gemeenten en 1 WSGO-lid) of behoefte aan nadere uitwerking (9 gemeenten)
  • Uitvoeringsproblemen bij de salarisafspraken rond de jaarwisseling (5 gemeenten en 3 WSGO-leden)
  • Vraagtekens bij effecten van het minimumsalaris van € 14 (7 gemeenten)
  • Uitvoering van de thuiswerkvergoeding (8 gemeenten en 4 WSGO-leden)

Meer informatie