Vandaag start de VNG-ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten kunnen tot en met woensdag 12 januari 2022 reageren. De VNG sloot samen met de WSGO een akkoord met de vakbonden over de nieuwe Cao Gemeenten en de Cao SGO. Met deze cao zijn afspraken gemaakt voor 2021 en 2022. 

Reageren

In de ledenraadpleging kunnen gemeenten voor of tegen het akkoord stemmen. Reageren kan tot en met 12 januari 2022. Het VNG-bestuur besluit op 27 januari 2022 of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.

De WSGO (Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) houdt een eigen ledenraadpleging, maar VNG en WSGO stemmen de uitslagen van de ledenraadpleging en het besluit over de bekrachtiging van het akkoord wel onderling af.

Voor de veiligheidsregio’s geldt een aparte procedure. Die staat in paragraaf 4 van de ledenbrief.

Toelichting

De ledenbrief is verzonden met het akkoord in de bijlage, in de brief zelf staat een toelichting op het akkoord. Gemeentesecretarissen ontvangen een link naar het reactieformulier. 

Meer informatie