De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht met Trendupdates. Deze keer gaan we dieper in op de digitale en groene transitie.

In de Trendupdate brengen we 2 recente publicaties onder de aandacht: 'Stroom van Data' van het Rathenau Instituut en het 'Strategisch Prognoseverslag 2022' van de Europese Commissie.

Rathenau Instituut: Stroom van data

Stroom van data informeert bestuurders, politici en burgers over de governance van energiedata. Het gaat om afspraken, wetten en regels over het gebruik van energiedata voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Zo kan de data uit slimme energiemeters van burgers gebruikt worden voor een efficiëntere verdeling van stroom binnen de grenzen van het fysieke elektriciteitsnet.

Europese Commissie: Strategisch prognoseverslag 2022

Het Strategisch Prognoseverslag 2022 levert een toekomstgerichte analyse van de belangrijke rol van digitale technologieën en geopolitieke, economische en sociale trends op de raakvlakken tussen de groene en de digitale transities. We focussen ons op wat dit kan betekenen voor gemeenten.