De ‘Trendanalyse AI en Algoritmen’ beschrijft de opkomst en impact van kunstmatige intelligentie en algoritmen. De centrale vraag is wat dit voor gemeenten betekent. Welke initiatieven zijn er op lokaal niveau, welk beleid is in ontwikkeling en wat doet de rijksoverheid? 

Naar de Trendanalyse AI en Algoritmen

Deze trendanalyse gaat over AI en algoritmen volgens de definitie van de EU High-level expert group: 'systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met enige graad van autonomie – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken'. Binnenkort publiceren we een trendanalyse over de specifieke AI-toepassing taalmodellen (Large Language Models zoals ChatGPT).