De voorzitter opent de vergadering met de vraag aan de bestuursleden een korte terug- en vooruitblik op de eerste maanden in het bestuur te geven. Dit ook ter introductie aan Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en sinds enkele weken vicevoorzitter van de VNG.

Met lef en energie aan de slag

Uit het rondje blijkt dat de bestuursleden en hun commissies voortvarend van start zijn gegaan. Er gebeurt veel in de samenleving, dus er ligt veel op het bord van de gemeenten en daarmee ook op het bord van bestuur en commissies van de vereniging. De aanwezigen spreken de ambitie uit hier met lef en energie aan te willen werken. De nieuwe vicevoorzitter deelt dit enthousiasme.  

Bestuurlijk overleg Financiën

Commissievoorzitter Financiën Saskia Bruines geeft een terugkoppeling over het (informele) Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen (BoFV) van 14 december met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Van Rij van Financiën.

Eind februari wordt hier een vervolg aan gegeven. Op de agenda staan dan opnieuw (onder meer) de financieringssystematiek en het vergroten van het belastinggebied.

Asiel en migratie

Rutger Groot Wassink is voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Hij bespreekt met het bestuur de Spreidingswet Asiel, waarvoor de VNG verbetersuggesties heeft gedaan. Het wetsvoorstel gaat nog voor de kerst naar de Raad van State. De tijdelijke wet Oekraïne is op dit momenteel in consultatie.

Actieplan Dakloosheid

In samenwerking met een brede coalitie van partijen heeft staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Actieplan Dakloosheid opgesteld. Op 5 december is dat door de deelnemende partijen getekend, waarbij Cathalijne Dortmans namens de VNG tekende.

Hervormingsagenda jeugd

In de Algemene Ledenvergadering van 2 december is de motie Krimpenerwaard aangenomen die aansluit bij de inzet van de VNG sinds het verschijnen van het advies van de commissie van Wijzen: het jeugdstelsel moet verbeterd worden en daarvoor zijn voldoende financiële middelen voor gemeenten nodig.

Cathalijne Dortmans (commissievoorzitter Zorg, Jeugd en Onderwijs) geeft aan dat er de afgelopen weken intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg is geweest. De verwachting is dat op korte termijn een volgend bestuurlijk overleg is.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Voor het GALA zijn de afgelopen weken concrete afspraken gemaakt die op korte termijn schriftelijk aan het bestuur zullen worden voorgelegd.

Ledenvergadering VNG stemt in met gezondheidsakkoorden

College van Arbeidszaken

Voorzitter van het College van Arbeidszaken Ton Heerts doet verslag van de verschillende Cao-onderhandelingen.

Ten slotte

De bestuursvergadering bespreekt als laatste de ‘fysieke onderwerpen’, zoals de Omgevingswet en de verschillende nationale programma’s die zijn gestart door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierover is vorige week een ledenbrief verzonden. Portefeuillehouder binnen het bestuur van de VNG is Liesbeth Grijsen, commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM).