De Tijdelijke wet Oekraïne gaat maandag 12 december in consultatie en sluit op vrijdag 13 januari. De VNG heeft tot vrijdag 20 januari de tijd om nog te reageren. In het wetsvoorstel is onder andere de wijziging van de bevoegdheid van burgemeester naar het college opgenomen.

Naar de consultatie

Het wetsvoorstel vervangt het Staatsnoodrecht dat nu van toepassing is voor de opvang van Oekraïners

De consultatiefase voor de TW Oek is beperkt tot 4 weken (exclusief het kerstreces). De VNG heeft in een eerder stadium al een uitvoeringstoets gedaan op de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). VNG Realisatie voert voor de TW Oek een uitvoeringsscan uit. Gezien de beperkte omvang, acht de VNG het haalbaar om dat in 4 weken uit te voeren. 

Schriftelijke input consulatie

De VNG stelt een reactie op waarin op hoofdlijnen de opmerkingen van gemeenten terugkomen. Gemeenten kunnen hun schriftelijke input hiervoor tot donderdag 12 januari 2023, 12.00 uur mailen naar oekraine@vng.nl

Om input op te halen voor de consultatie organiseert de VNG een tweetal webinars: 

  • Donderdag 15 december: Informatief webinar over de TW Oek: deze wordt gegeven door ’medewerkers van DG Oek (ministerie van JenV) aansluitend een online sessie die ingaat op de belangrijkste wijzigingen (niet zijnde de RooO) 
  • Dinsdag 10 januari: VNG-webinar: ‘Toetsing hoofdlijnen consultatiereactie VNG’

VNG-besluitvorming

De definitieve uitkomst van de voorlopige consultatiereactie leggen we aan de tijdelijke commissie Asiel en Migratie voor. Na accordering door het VNG-bestuur wordt de consultatiereactie van de VNG naar verwachting uiterlijk op vrijdag 20 januari verstuurd.