De Adviescommissie Archieven hield op 30 augustus een heidag. Doel was om de agenda voor de lopende periode te bespreken en de uitdagingen die het archief- en informatieveld gaan treffen in de komende jaren.

Agenda 2024-2026

De adviescommissie besloot zich de komende jaren in te gaan zetten voor openbaarheid, borging archiefaspect in nieuwe wetgeving, cultuur en erfgoed, data-management en standaarden. Ieder lid is portefeuillehouder van een van deze thema’s en zal dit thema de komende jaren gaan trekken.

De rol van het e-depot

Een van de grote uitdagingen is de rol van het e-depot. Het West-Brabants Archief heeft het e-depot een prominente rol gegeven in diens toekomstvisie. Marcel Korving, directeur van het WBA, nam via een presentatie de leden mee in de mogelijkheden van het e-depot wanneer het aankomt op dienstverlening, openbaarheid en toezicht.

Gesprek met de regeringscommissaris

Arre Zuurmond is sinds 2022 regeringscommissaris informatiehuishouding, zijn doel is om de informatiehuishouding van de overheid op orde te krijgen. Eind dit jaar loopt zijn termijn af en daarom sloot hij aan bij de adviescommissie om te reflecteren en vooruit te kijken. Onderwerp van gesprek was zijn initiatief tot een Algemene Informatie wet, de positie van archieven in de gemeentelijke organisatie en de rol van standaarden en opleiding.

Meer over de Adviescommissie Archieven