VNG vraagt urgentie van het kabinet voor een structurele oplossing voor de eenverdienersproblematiek. We benadrukken dat de oplossing niet bij gemeenten maar bij het rijk ligt. Het is belangrijk dat er een duurzame oplossing komt die bijdraagt aan het structureel borgen van bestaanszekerheid.

Oplossing moet uitvoerbaar en uitlegbaar zijn voor inwoners

De complexe samenloop van inkomensregelingen (belasting, toeslagen en sociale zekerheid) treft zo’n tienduizend huishoudens. De structurele oplossing is gebruiksvriendelijk voor de inwoner, uitlegbaar, uitvoerbaar en legt het risico bij de overheid en niet de inwoner. Zo zorgen we voor een vereenvoudiging in dit toch al ingewikkelde stelsel.

Helpende hand via bijzondere bijstand blijft pleisters plakken

In het SZW Gemeentenieuws van 19 april worden gemeenten gevraagd via de bijzondere bijstand tijdelijk een helpende hand te bieden waar de nood het hoogst is.

Gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners goed worden geholpen. Helaas is dit handelingsperspectief de zoveelste pleister die we moeten plakken. Het is geen structurele oplossing voor het probleem en het vraagt veel van de betrokken huishoudens.

Dit vinden wij geen wenselijke situatie. Het kabinet is als eerste verantwoordelijke aan zet en zal met een structurele oplossing moeten komen.

Probleem speelt al geruime tijd

Het probleem speelt al geruime tijd en is in 2016 aangekaart door de Nationale Ombudsman. Opeenvolgende kabinetten kwamen niet tot een oplossing. De opties die op tafel lagen hadden onder meer nadelige effecten voor alle mensen met een bijstandsuitkering of een uitkering die daaraan is gerelateerd, óf de oplossingen waren zo ingewikkeld voor de betrokken uitvoeringsorganisaties dat ze niet uitvoerbaar waren.

Divosa en VNG denken mee over structurele oplossing

Het kabinet zal de Tweede Kamer vóór juni 2023 nader informeren over de vorderingen van een structurele oplossing. De VNG en Divosa zullen meedenken met een structurele oplossing, in lijn met het essay van de VNG 'Bestaanszekerheid als belofte: naar een lokale agenda bestaanszekerheid (pdf, 941 kB)'. 

Wij zullen hierbij aandringen op een haalbare en uitvoerbare oplossing buiten de gemeentelijke dienstverlening.  

Update (22 juni 2023)

Zie ook onze inbreng voor het commissiedebat Uitvoering Sociale Zekerheid 29 juni (192kB)