Een groeiend aantal gemeentelijke websites en apps in het Dashboard DigiToegankelijk voldoen geheel of gedeeltelijk aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat blijkt uit de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023. De VNG ondersteunt gemeenten in het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.

Bekijk de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023 (Digitoegankelijk.nl)

Het aantal toegankelijkheidsverklaringen van gemeenten is in 2023 gegroeid met 62,4% naar 2929. Dat zijn 1125 extra verklaringen. Het aantal verklaringen dat voldoet aan de wettelijke verplichting is gegroeid met 40,4% ten opzichte van 2022. 

Dashboard

De gegevens voor deze eerste jaarmonitor zijn verzameld in het Dashboard DigiToegankelijk. In het Dashboard DigiToegankelijk kunnen overheidsorganisaties hun verklaringen publiceren. Zo’n verklaring laat zien hoever een organisatie is met de toegankelijkheid van hun digitale kanalen. Het dashboard kent een ranking van A-status (voldoet volledig aan de wet) tot en met E-status (nog geen verklaring).

Campagne

Overheden hebben vaak veel websites. Om meer inzicht te krijgen in de totale omvang van het aantal websites en apps binnen de overheid, is het rijksprogramma DigiToegankelijk Top vorig jaar een omvangrijke inventarisatiecampagne begonnen.

Offline halen 

Van de gemeentelijke websites is een deel dat niet meer actief wordt gebruikt. Gemeenten die websites niet meer gebruiken wordt geadviseerd deze offline te halen. Daarmee wordt ook op kosten bespaard.

Ondersteuning VNG

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen spannen zich met ondersteuning van de VNG in om hun digitale communicatiekanalen aan de standaard te laten voldoen. Dit doen wij via het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid. Vanuit dit team wordt het belang van digitale toegankelijkheid op bestuurlijk niveau onder aandacht gebracht, met leveranciers over de toegankelijkheid van applicaties overlegd en kennis en ervaring rond dit thema gedeeld, onder meer via het VNG-forum Digitale Toegankelijkheid

Samenwerking met DigiToegankelijk TOP

Het Aanjaagteam werkt nauw samen met het rijksprogramma DigiToegankelijk TOP, met als gezamenlijk doel om zoveel mogelijk gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op weg te helpen naar digitale toegankelijkheid. DigiToegankelijk TOP heeft kennis over de (complexe) vraagstukken over digitale toegankelijkheid.

Meer informatie