Een deel van de gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslag woont op dit moment, al dan niet met hun gezin, in het buitenland. Zij hebben net als gedupeerde ouders in Nederland recht op compensatie bij 'gedupeerdheid' en brede ondersteuning op de vijf leefgebieden.

Die ondersteuning is nu ingeregeld via een externe partij. 

Als deze ouders nog in Nederland woonden, hadden zij ook, na zich te hebben aangemeld, gebruik kunnen maken van de brede ondersteuning vanuit gemeenten op de vijf leefgebieden. Voor gedupeerde ouders die niet meer in Nederland wonen, kan deze ondersteuning niet worden geboden door (Nederlandse) gemeenten. Voor deze doelgroep is er daarom een externe partij gezocht en gevonden die deze ondersteuning vorm kan geven. 

Radar wordt de uitvoerder voor het Ondersteuningsteam Buitenland voor ouders in meer dan 40 landen. Dit bureau voor sociale vraagstukken gaat gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag in het buitenland ondersteunen. Radar heeft vanuit een aanbestedingstraject deze opdracht gegund gekregen. Het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland (OTB) start naar verwachting eind juni 2022.  

Gedupeerde ouders, woonachtig in het buitenland, worden vanuit het UHT overgedragen voor brede ondersteuning aan het OTB als de ouder dit wenst. UHT vraagt eerst telefonisch uit bij ouders of brede ondersteuning wordt gewenst en gaat pas daarna, bij een akkoord van de ouder, over tot het delen van (contact)gegevens van deze ouders aan het OTB. De ouder krijgt tijdens het telefoongesprek van UHT tekst en uitleg over welke gegevens worden gedeeld. De verwachting is dat er vanaf midden juli 2022 gebeld kan worden door UHT. Het OTB neemt daarna contact op met de ouder en start het ondersteuningstraject op. 

Onderdeel van deze ondersteuning kan zijn dat het OTB de gedupeerde ouders gaat helpen bij een wens voor terugkeer naar Nederland. Op dit moment is de VNG in samenwerking met OTB, UHT, Ministerie van Financiën en een aantal meedenkende gemeenten dit proces van remigratie verder aan het uitwerken. Ook zijn we aan het kijken hoe gedupeerde gezinnen die in het buitenland wonen, maar al wel bekend zijn bij gemeenten warm overgedragen kunnen worden naar het OTB. Zodra deze processen verder uitgewerkt zijn informeren we de contactpersonen beleid voor de hersteloperatie hierover. 

In aanvulling op de dienstverlening van het OTB kunnen gedupeerde ouders in Caribisch Nederland sinds 16 mei 2022 voor ondersteuning terecht bij de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). BCN coördineert en organiseert de benodigde ondersteuning voor gedupeerde ouders op de BES-eilanden. Op Sint Eustatius en Saba zijn nog geen gedupeerden van de terugvordering kinderopvangtoeslag. Op Bonaire zijn de eerste contacten met gedupeerde ouders die ondersteuning wensen zijn gelegd. Welke ondersteuning nodig is en geboden wordt is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de ouder en het gezin. Uitgangspunt is de ouders en het gezin een ‘frisse start’ te bieden en te zorgen dat zij de juiste ondersteuning krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen.