Vandaag (27 februari) start de VNG-ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten kunnen tot 31 maart 12.00 uur reageren. De VNG sloot samen met de WSGO een akkoord met de vakbonden over de nieuwe Cao Gemeenten en de Cao SGO voor 2023. 

Reageren

In de ledenraadpleging kunnen gemeenten voor of tegen het akkoord stemmen. Het VNG-bestuur besluit uiterlijk 6 april 2023 of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt pas definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.

De WSGO (Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) houdt een eigen ledenraadpleging. De VNG en WSGO stemmen de uitslagen van de ledenraadpleging wel onderling af, dat geldt ook voor het besluit over de bekrachtiging van het akkoord.

Toelichting

De ledenbrief is verzonden met het akkoord in de bijlage, in de brief zelf staat een korte toelichting op het akkoord. Gemeentesecretarissen ontvangen een link naar het reactieformulier. 

Meer informatie