Werkgevers en vakbonden hebben dinsdag 21 februari een principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen.

In de nieuwe cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarisstijging varieert gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11.

Medewerkers krijgen daarnaast een extra vakantiedag en feestdag erbij en een vergoeding voor hybride werken van € 3 per dag. Het zogenoemde derde ziektejaar wordt afgeschaft en vervangen door een werkgeversbijdrage aan een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Over het akkoord

Het Principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 (pdf, 3 MB) is gesloten door de werkgevers VNG en WSGO (Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) en de vakbonden FNV, CNV en PDO. Onder deze cao’s vallen zo’n 190.000 medewerkers in de gemeentelijke sector. De VNG blijft zich inzetten voor goede afspraken met het rijk over de structurele financiering van de taken.

Ledenraadpleging

De VNG en de WSGO leggen dit principeakkoord voor aan hun achterbannen (respectievelijk gemeenten en WSGO-leden). De ledenraadplegingen van de VNG en van de WSGO starten maandag 27 februari. De besturen van de WSGO en de VNG besluiten op zijn vroegst 6 april 2023 of de werkgevers het akkoord bekrachtigen. Na bekrachtiging worden de teksten van de nieuwe cao’s geredigeerd en daarna aangemeld en gepubliceerd op caogemeenten.nl en wsgo.nl.

Overzicht van de belangrijkste afspraken

Salaris

De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met €240 en daarna 2%.

Het salarisgebouw wordt aangepast aan het minimumsalaris van €2.184 (€14 per uur). De periodieken onder het maandbedrag van €2.184 worden geschrapt. Het instapniveau blijft €2.184 per maand. Alle huidige medewerkers die nu het minimum van €2.184 verdienen, krijgen een extra bevordering zodat meer mensen van de salarisverhoging profiteren.

Thuiswerkvergoeding

Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen een vergoeding van € 3 netto per dag.

Verlof en vitaliteit

Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 7 bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Vanaf 2024 geldt 5 mei als doorbetaalde feestdag om stil te staan bij vrijheid en democratie.

Bovenwettelijk sociale zekerheid

Het zogenoemde derde ziektejaar voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers wordt afgeschaft. Ook stopt de loondoorbetaling bij ziekte na 104 weken. In plaats daarvan krijgen alle medewerkers een bijdrage aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Andere afspraken

Andere afspraken gaan onder andere over verbeteringen van het betaald ouderschapsverlof en studies naar duurzame mobiliteit en een inclusieve cao.