In het Klimaatakkoord staan allerlei acties voor gemeenten, op verschillende terreinen en met verschillende deadlines. Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering heeft de VNG een routekaart laten maken. Daarop worden al deze acties overzichtelijk gepresenteerd, met links naar meer informatie. 

Ga naar de routekaart

Overzicht van acties per sector per jaartal

Het Klimaatakkoord bevat doelen en acties voor 5 sectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw & landgebruik en elektriciteit. De routekaart heeft een matrixvorm waarin de acties per sector worden uitgezet tegen de jaartallen waarin ze gerealiseerd moeten zijn. Let op: sommige deadlines kunnen alleen worden gehaald als hier bijtijds mee wordt gestart. 

Verbindingen tussen de sectoren

Door de matrixvorm van de routekaart worden verbindingen tussen de verschillende sectoren zichtbaar. Zo raakt de sector mobiliteit de sector gebouwde omgeving in 2023 met de actie ‘Verplichting laadpunten bij utiliteitsbouw’. Het is aan te raden om binnen de gemeente multidisciplinair samen te werken om de acties uit het Klimaatakkoord op te pakken.

De routekaart wordt door de VNG regelmatig geactualiseerd met bijvoorbeeld wetwijzigingen en is een betrouwbare hulpbron.