De VNG en NVVB zijn verheugd dat minister De Jonge (BZK) de mogelijkheid van hulp in het stemhokje in één keer landelijk wil invoeren. In het eerste voorstel werd nog uitgegaan van een experiment in een beperkt aantal gemeenten. 

Bezwaren tegen het voorstel

In onze brief (pdf, 224 kB) aan de minister laten we weten wel moeite te hebben met het onderscheid dat hij maakt tussen mensen met een fysieke beperking en anderen die hulp behoeven. We blijven voorstander van de mogelijkheid van hulp naar keuze voor iedereen die bijstand nodig heeft.

Toelichting op standpunt VNG en NVVB

De minister wil bijstand in het stemhokje voor iedere kiesgerechtigde die daar behoefte aan heeft mogelijk maken door het bieden van hulp door een stembureaulid. Kiezers met een fysieke beperking mogen ook iemand naar eigen keuze meenemen in het stemhokje. Dit is een recht dat al langere tijd in de Kieswet is opgenomen. De VNG en de NVVB stellen daartegenover het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’: geef iedereen die hulp behoeft in het stemhokje bij het uitbrengen van zijn stem krijgt de mogelijkheid om: ofwel uitsluitend hulp te krijgen door een stembureaulid, ofwel door iemand naar keuze dan wel een stembureaulid. We blijven echter bij ons standpunt dat het voor allen die hulp behoeven mogelijk moet zijn iemand naar eigen keuze mee te nemen in het stemhokje.

Richtlijnen voor stembureauleden van groot belang

Er moeten goede richtlijnen komen voor stembureauleden met regels over de bijstand in het stemhokje en over hoe om te gaan met kiezers die hulp behoeven bij het uitbrengen van hun stem. De richtlijnen zijn van groot belang om de uitvoerbaarheid te bevorderen en ongewenste situaties in het stembureau zoveel mogelijk te voorkomen.

Zie ook

Eerste reactie VNG en NVVB op het wetsvoorstel (pdf, 165 kB)(20 septebmer 2021)