Vandaag start de 2e ronde van de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel van de Jeugdautoriteit. Deelnemende jeugdhulporganisaties gaan financiële en andere gegevens invoeren over het 1e kwartaal van 2022 op een speciale website. 

De jeugdzorgregio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant nemen deel aan de pilot. In mei sloten ze de 1e ronde af: bijna 20 jeugdhulporganisaties leverden hun gegevens aan over het laatste kwartaal van 2021. In de volgende ronde stijgt naar verwachting het aantal deelnemers naar 20 á 30.

Vroegtijdig risico’s signaleren

De Jeugdautoriteit onderzoekt in de pilot welke gegevens nodig zijn en op welke wijze die opgevraagd moeten worden, met als uiteindelijk doel om vroegtijdig risico’s in discontinuïteit van jeugdhulp te kunnen signaleren. De Jeugdautoriteit kan vervolgens helpen bij het zoeken naar oplossingen. Gertjan Postma, projectleider bij de Jeugdautoriteit: 'Het gaat in de pilot niet alleen om financiële gegevens, maar ook om bijvoorbeeld in-, door- en uitstroom van jeugdigen alsmede informatie over de personele bezetting. In de 1e ronde hebben de meeste deelnemende organisaties op al deze terreinen inzicht in hun situatie gegeven'.

Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

De pilot komt voort uit het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. In het convenant hebben de stelselpartners, onder wie ook de VNG, afspraken gemaakt over de noodzakelijke extra inspanning om vroegsignalering beter mogelijk te maken.

Meer informatie