De gemeentelijke cao's gelden voor een grote en diverse groep mensen. De werkgevers en vakbonden willen dan ook dat de cao's inclusiever worden. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteambtenaren, waaronder P&O’ers, vakbondsconsulenten en diversiteitsadviseurs, die hierover willen meedenken.

Bent u wel eens iets tegengekomen in de cao dat niet paste bij uw situatie of die van een medewerker? Passen de afspraken bijvoorbeeld niet bij alle gezinssituaties? Komen de verplichte vrije dagen niet overeen met dagen die voor u (of een ander) betekenisvol zijn? Worden voornaamwoorden niet (goed) gebruikt in de cao? Of zijn er andere zaken in de cao die niet bij u aansluiten? 

Meld u dan aan voor de klankbordgroep

Wat kunt u verwachten?

We organiseren 2 middagen waarin we verkennen hoe aanpassingen in de cao eruit zouden kunnen zien. Op basis van de input schrijft kennisinstituut Movisie (die de bijeenkomsten organiseert en leidt) een adviesrapport. Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) neemt het advies mee naar de onderhandelingstafel.

Houd er rekening mee dat de bijeenkomsten wat voorbereiding vereisen. We willen graag verschillende ervaringen horen, daarom stellen we een paar korte vragen. Zo voorkomen we dat de klankbordgroep te eenzijdig en te groot wordt. We laten u uiterlijk 10 januari 2024 weten of u wel of niet mee kunt doen.

Waar, wanneer en vergoedingen

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 22 januari 2024 en dinsdag 27 februari 2024 van 12:00 tot 16:30 uur in Utrecht. Er wordt een lunch verzorgd. Voorwaarde is dat u beide bijeenkomsten kunt bijwonen. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Als u lid bent van een vakbond, dan kunt u vakbondsverlof inzetten via het P-systeem. 

Achtergrond

In de Cao Gemeenten en Cao SGO staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals toelagen, loon, werktijden, feestdagen, verlof. In het akkoord van 2023 hebben werkgevers (VNG en WSGO) en vakbonden (FNV, CNV en PDO) afgesproken om deze cao’s inclusiever te maken. Dit betekent dat medewerkers zich kunnen herkennen in de cao en gelijke toegang hebben tot de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden. Kennisinstituut Movisie ondersteunt het proces en brengt advies uit.