Sinds het verschijnen van het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten zijn er nog weinig resultaten zichtbaar. Om goed aan de slag te kunnen gaan met het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten vragen we aandacht voor 5 onderwerpen waarop snel actie nodig is. 

Het gaat dan om de volgende 5 punten:

  1. Uitzendbureaus zijn nodig voor een goede registratie. Dit moet geregeld worden bij de certificering van de uitzendbureaus;
  2. Er zijn grotere stappen op het gebied van registratie nodig;
  3. Bij de Wet versterking regie op de volkshuisvesting moet ook aandacht zijn voor arbeidsmigranten. Gemeenten moeten regionaal afspraken kunnen maken; 
  4. Dakloze arbeidsmigranten zijn een groeiend probleem voor de maatschappelijke opvang (MO). Aanvullende bekostiging is nodig; 
  5. Toezicht en handhaving vraagt om meer capaciteit, samenwerking en mogelijkheden voor gegevensdeling.

In de volledige inbreng voor het Commissiedebat op donderdag 20 april lichten we de punten toe.