Geachte dames en heren,

Donderdag 20 april debatteert u met minister Van Gennip over Arbeidsmigratie.

We leven nu bijna drie jaar na het verschijnen van het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (de Commissie Roemer). De Commissie deed een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het blijkt taaie materie: er zijn nog weinig concrete resultaten omdat veel van de al door de minister getroffen maatregelen een langere doorlooptijd hebben. We verwachten dat in de loop van 2023 de eerste ontwikkelingen effect gaan hebben op de positie van de individuele arbeidsmigrant. Zo zijn er eerste verbeteringen in de registratie, in de Wet Goed Verhuurderschap en er komt een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Het maakt dat we positief zijn over de inzet en ambitie van de minister.