Een lager ozb-tarief voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende instellingen is moeilijk te realiseren via een wettelijke regeling. Daarom is onderzoek nodig. Dat schrijft minister Bruins Slot (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief informeert Bruins Slot de Kamer over de resultaten van het overleg met gemeenten. Gemeenten constateerden dat er bij deze fiscale mogelijkheid zwaarwegende praktische uitvoerings- en toepassingsvraagstukken spelen, met betrekking tot de afbakening, die niet eenvoudig zijn op te lossen. De minister geeft daarom opdracht tot een extern onderzoek om te bezien of en hoe deze vraagstukken het beste geadresseerd kunnen worden. In de begeleidingscommissie van dit onderzoek zullen het rijk, de VNG en gemeenten (G4, 100.000+ gemeenten en kleine gemeenten) plaatsnemen.

Oproep aan gemeenten: deel uw aanpak

Meerdere gemeenten gaven in de gesprekken aan dat ze sportverengingen nu tegemoetkomen door ze een (gedeeltelijke) teruggave van
de ozb te geven door middel van een subsidieregeling (die aan de ozb gekoppeld is). Gelet op de positieve ervaringen hiermee doet de minister een beroep op gemeenten om praktijkvoorbeelden en best practices op dit vlak uit te wisselen.

Heeft uw gemeente een aanpak die werkt? Dan horen we dat graag.

Meer informatie