Sommige mensen kunnen door te veel prikkels of stress even geen woorden vinden om uit te leggen wat er aan de hand is en wat zij nodig hebben. Dat kan ervoor zorgen dat het voor omstanders onduidelijk is hoe zij in deze situaties kunnen helpen.

Daarom is de NS vanaf 8 juni een proef gestart op Utrecht Centraal met de Hulpkaart. Kwetsbare reizigers kunnen door het tonen van de Hulpkaart laten zien wat zij nodig hebben en op die manier de juiste ondersteuning krijgen.

Wat is de Hulpkaart?

De Hulpkaart is een opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas. Hierop staat wie de contactpersoon is en wat mensen die de kaart zien wel of juist niet kunnen doen. Zo biedt de Hulpkaart de kaarthouder de mogelijkheid regie te houden in situaties waarin hij/zij zelf even geen woorden heeft en geeft de Hulpkaart houvast aan mensen die een ander wel willen helpen, maar niet altijd weten hoe.

Kwetsbare reizigers nog beter ondersteunen

De NS start het initiatief voor de proef in samenwerking met Steunpunt GGZ en MEE. MEE organiseerde ter voorbereiding meerdere bijeenkomsten voor NS-medewerkers van Veiligheid & Service. De collega’s kregen meer informatie over de Hulpkaart en er werd hen handelingsperspectieven geboden over hoe om te gaan met mensen die afwijkend, opvallend of onbegrepen gedrag vertonen. Nienke Postma, Manager Operatie van Veiligheid & Service NS: 'Mijn collega’s van Veiligheid & Service kunnen kwetsbare reizigers nu nog beter ondersteunen tijdens hun reis. Dit is een mooie ontwikkeling, aangezien wij iedereen graag verwelkomen in de trein en op het station.’

Niet-zichtbare oorzaken van onbegrepen gedrag

Geraldine de Visser, coördinator trainingen MEE: ‘In de training worden uiteenlopende niet-zichtbare oorzaken van onbegrepen gedrag besproken, denk aan een niet-zichtbare beperking, zoals autisme of hersenletsel. Aan de hand van het verhaal van een ervaringsdeskundige en door het doen van verschillende ervaringsoefeningen krijgen de medewerkers handvatten voor het omgaan met onbegrepen gedrag.’

Ervaringsdeskundige van Steunpunt GGZ aanwezig

Een paar dagen per week zal er een ervaringsdeskundige van Steunpunt GGZ op het station aanwezig zijn om een Hulpkaart op te stellen voor mensen die hier interesse in hebben. Hiertoe is op perron 4 een Hulpmiddelenkantoor ingericht. De ervaringsdeskundigen dragen ook bij dat omstanders, van NS-medewerkers tot medereizigers en winkeliers, in kleine stapjes onbegrepen gedrag leren begrijpen. Dineke Smit, Directeur Steunpunt GGZ: ‘De Hulpkaart ondersteunt kwetsbare mensen in wat zij zelf kunnen doen wanneer zij in een situatie komen waarin ze niet kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Onze ervaringsdeskundigen herkennen dit gedrag en helpen omstanders die met onbegrepen gedrag te maken krijgen. Daarnaast helpen wij kwetsbare mensen op weg in het dagelijks leven’.

Opening Hulpmiddelenkantoor

Het Hulpmiddelenkantoor is op 8 juni op perron 4 geopend door korte toespraken vanuit NS, Steunpunt GGZ en wethouder Rachel Streefland uit Utrecht. Daarna werd symbolisch een grote Hulpkaart aan de muur onthuld.

Ondersteunende rol Regio-adviseurs Zorg & Veiligheid

De Regioadviseur Zorg & Veiligheid heeft als projectleider alle partijen bij elkaar gebracht en structureert de voorbereidingen en uitvoering van de proef. Ook op een paar andere stations (Hengelo, Enschede, Amersfoort, Hilversum, Friesland) investeert de NS met partners om de Hulpkaart beter onder de aandacht te brengen. Regio-adviseurs Zorg &Veiligheid spelen ook in die regio’s een ondersteunende rol.  Maar Utrecht is het enige station waar de Hulpkaart ook ter plekke kan worden uitgegeven.