Het uitstel van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen heeft geen directe gevolgen voor de datum van de implementatie van de nieuwe werkwijze voor de inning van de eigen bijdrage beschermd wonen (BW). De voorbereidingen gaan door. Op 1 oktober 2022 start de implementatie voor centrumgemeenten.

De implementatie is weliswaar randvoorwaardelijk voor de invoering van het woonplaatsbeginsel, maar niet andersom. De nieuwe werkwijze zorgt voor een verbetering van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en CAK bij de inning van de eigen bijdrage voor beschermd wonen. 

Voortgang implementatie

Het Zorginstituut Nederland publiceerde 26 januari 2022 de iEb2.0-standaard. Gemeentelijke softwareleveranciers en het CAK zijn daarmee met de aanpassing van hun software gestart. Deze aanpassingen moeten het mogelijk maken om de benodigde gegevens uit te wisselen tussen gemeenten en het CAK, waardoor de eigen bijdrage kan worden geïnd door het CAK.

Release iEb2.0

De iEb2.0 wordt op 1 oktober 2022 volgens planning uitgebracht en is dan verwerkt in de systemen van de gemeenten en het CAK. Aansluitend start de implementatieperiode waarbinnen centrumgemeenten op basis van de uitgevoerde en goedgekeurde bestandvergelijkingen een initiële aanlevering (van de bestaande klanten) voor beschermd wonen kunnen doen. Centrumgemeenten worden nog nader geïnformeerd over hoe we dit vorm gaan geven. De bij ons bekende contactpersonen bij de gemeenten voor de implementatie van iEb 2.0 ontvangen periodiek een nieuwsbrief. Binnenkort volgt een nieuwsbrief over de planning.

Het projectteam sprak de afgelopen weken met centrumgemeenten over hun voorbereidingen, het verwerken van de bestandvergelijkingen en het aanpassen van de gemeentelijke processen om de aanlevering van de gegevens te ondersteunen. Het blijkt dat de meeste gemeenten al druk bezig zijn met de voorbereidingen. Daarnaast hebben we veelvuldig contact met de gemeentelijke softwareleveranciers om ook hen mee te nemen in de stappen in de implementatie.

Contact

Heeft u vragen? Deze kunt u stellen aan Michiel Borgers (mborgers@hetcak.nl) of John de Nijs (jnijs@hetcak.nl) van het CAK of Ellen Koster (ellen.koster@vng.nl) van VNG Realisatie.

Meer informatie