Met de geïntegreerde versie van de staalkaarten bieden we gemeenten een goede inspiratiebron voor het vormgeven van het eigen omgevingsplan. De VNG heeft een laatste versie van het Handboek opstellen omgevingsplan afgerond.

Daarnaast is er een webinar opgenomen over het Handboek en de geïntegreerde staalkaarten. Heeft u vragen of andere opmerkingen over de geïntegreerde staalkaarten? Wij horen graag van u!  

Handboek opstellen omgevingsplan

Eerder hadden we al bericht (Integrale staalkaarten/Handboek omgevingsplan beschikbaar, 17 juni 2022) dat een geactualiseerde versie van het Handboek opstellen omgevingsplan is gepubliceerd. Deze versie van het Handboek is nu verbeterd. Ten opzichte van de vorige versie zijn opmerkingen van stedenbouwkundige bureaus en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet verwerkt. Het Handboek opstellen omgevingsplan is toegepast bij het opstellen van de geïntegreerde staalkaarten. Om die reden is het verstandig om het Handboek opstellen omgevingsplan in samenhang te raadplegen met de geïntegreerde versie van de staalkaarten. 

Webinar over de geïntegreerde versie van de staalkaarten en het Handboek opstellen omgevingsplan 

Maarten Engelberts en Nienke van Renssen, beide jurist bij het Programma Omgevingswet VNG, bespreken de keuzes en structuur van de geïntegreerde staalkaarten voor het omgevingsplan in een webinar. Als u als gemeente of adviseur bezig bent met opstellen van een deel van een omgevingsplan en worstelt met vragen over de structuur en te maken keuzes, dan zal dit webinar u zeker helpen en inspireren hoe het omgevingsplan vorm kan krijgen.  

In het webinar wordt u meegenomen in onder andere de ontwerpkeuzes, systematiek en doelen van de geïntegreerde versie van de staalkaarten. Daarbij bespreken ze op een toegankelijke manier hoe je activiteiten kunt reguleren, door ze in te sluiten, uit te sluiten of overal toe te staan onder voorwaarden bijvoorbeeld. Ook komt aan bod of activiteiten per thema en gebied worden geregeld.  

Uw feedback op de geïntegreerde staalkaarten 

De VNG heeft eind juni de eerste geïntegreerde versie van alle staalkaarten en het casco beschikbaar gesteld op de website. Met deze geïntegreerde versie bieden we gemeenten een goede inspiratiebron voor het vormgeven van het eigen omgevingsplan. Na het online plaatsen van de geïntegreerde staalkaarten ontvingen we van gemeenten diverse waardevolle opmerkingen. Met deze opmerkingen is de VNG al aan de slag gegaan. We vragen nu actief om opmerkingen door te geven, zodat we deze opmerkingen kunnen meenemen om te komen tot de definitieve set. Na het online plaatsen van de geïntegreerde staalkaarten ontvingen we van gemeenten diverse waardevolle opmerkingen. Met deze opmerkingen is de VNG al aan de slag gegaan. We vragen nu actief om opmerkingen door te geven, zodat we deze opmerkingen kunnen meenemen om te komen tot de definitieve set.  

Lees u goed in: bekijk eerst het webinar 

De opzet van en de gedachten achter de geïntegreerde versie van de staalkaarten en het casco verschillen sterk van de huidige bestemmingsplansystematiek. De VNG adviseert daarom om u in de opzet van de geïntegreerde staalkaarten en casco te verdiepen, voordat u op regelniveau uw feedback geeft. Om u daarmee verder te helpen, kunt u het webinar bekijken. 

Hoe geef ik feedback? 

U heeft de mogelijkheid tot 23 september 2022 om uw opmerkingen over de regels & toelichting van de geïntegreerde versie van de staalkaarten naar ons toe te sturen. Dit kunt u doen door in een word-bestand zo concreet mogelijk uw opmerkingen te omschrijven (met verwijzing naar relevante artikelen of onderdelen). Stuur dit word-bestand naar omgevingswet@vng.nl (onder vermelding van: reactie op geïntegreerde staalkaarten). Waar mogelijk zal de VNG de opmerkingen betrekken bij de verdere afronding van het product.   

Meer informatie