Geothermie is een warmtebron die kan bijdragen aan de warmtetransitie. De nieuwe handreiking Geothermie helpt gemeenten op weg bij geothermieprojecten, geeft tips om betrokken partijen beter op elkaar te laten inspelen en helpt u bij het kiezen van de juiste rol. 

Lees de online handreiking Geothermie

Als gemeente kunt u te maken krijgen met geothermie. Geothermie is een collectieve warmtebron die een warmtenet kan voeden. Het heeft de potentie om 30% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving te verduurzamen. 

Kansen en aandachtspunten voor gemeenten 

De handreiking Geothermie gaat in op de betekenis van geothermie in de warmtetransitie, beschrijft de verschillende ontwikkelingsfasen van deze lokale bron, en zet de kansen en aandachtspunten voor gemeenten op een rij. Ook geeft de handreiking tips over stakeholdermanagement, een goed omgevingsproces, de business case en mogelijke financiering. 

Daarnaast bevat de handreiking voorbeelden van gemeenten met ervaring met een geothermieproject. Verder is de informatie over de Mijnbouwwet (het wettelijk kader) vernieuwd.

Overzichtelijk en concreet 

De website is geïnspireerd op de ‘Handreiking aardwarmtebeleid gemeenten MRA’ uit voorjaar 2022. De nieuwe handreiking is opgesteld met medewerking van verschillende organisaties en gemeenten. De VNG is tevreden over het eindresultaat. De handreiking Geothermie biedt op een overzichtelijke en concrete manier handvatten aan gemeenten.