In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites. Hoe toegankelijk zijn websites en apps van de Nederlandse overheid? Het nieuwe Dashboard DigiToegankelijk laat dit in één oogopslag zien. 

Websites en apps verbeteren zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn, begint bij inzicht. Bijvoorbeeld inzicht in welke websites en apps er zijn en hoe toegankelijk deze nu zijn? De eerste release van Dashboard DigiToegankelijk toont van ruim 4.100 websites en apps hoe toegankelijk ze zijn. Bijna 3.000 daarvan voldoen aan de wettelijke verplichting. Maar de inschatting is dat er in totaal meer dan 10.000 overheidswebsites en apps zijn. De komende periode werkt DigiToegankelijk aan het tonen van alle overheidswebsites en apps in het dashboard.

Op 16 maart lanceert Marcel Oosterveer, Burgemeester van Waalre en ambassadeur van het VNG aanjaagteam digitale toegankelijkheid de eerste release van het dashboard. De lancering gebeurt in een gratis webinar.

Voor organisaties en toezichthouders

Het dashboard is een hulpmiddel voor overheidsorganisaties om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van digitale communicatie. Een toegankelijkheidfunctionaris of een interne toezichthouder zal het dashboard gebruiken om te controleren voor welke websites en apps de overheidsorganisatie in totaal verantwoordelijk is. Bovendien is de status van digitale toegankelijkheid van de organisatie in één oogopslag te zien. Daarmee biedt het dashboard ook voor toezicht doeleinden mogelijkheden omdat het een overzicht geeft van de digitale toegankelijkheid van overheidsorganisaties. 

Naar een compleet en actueel dashboard

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard is het van belang dat het alle actuele overheidswebsites en apps bevat. Het dashboard is op dit moment gevuld met alle websites en apps met een toegankelijkheidsverklaring. Om het dashboard compleet te maken, werkt DigiToegankelijk aan een overzicht van overheidswebsites en apps, die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben. DigiToegankelijk legt dit overzicht de komende periode voor aan overheidsorganisaties met de vraag deze overzichten te controleren en aan te vullen.

Grip op digitale toegankelijkheid

Het webinar ‘Grip op digitale toegankelijkheid’ vormt de aftrap van een reeks activiteiten van DigiToegankelijk, die erop gericht is om overheidswebsites en -apps versneld toegankelijk te maken voor iedereen. DigiToegankelijk organiseert dit webinar in samenwerking met Gebruiker Centraal en VNG.

In het webinar zullen bestuurders, beleidsmakers en deskundigen hun ervaringen delen met het verbeteren van digitale toegankelijkheid binnen hun organisaties. Zij kijken vooruit naar de rol die het dashboard hierin kan spelen. Zo kun je het gebruiken om de stand van zaken rond toegankelijkheid in beeld te brengen.

Meer informatie