Gemeenten ontvingen vorige week en afgelopen maandag ledenbrieven met aanvullende stukken voor de Najaars ALV op 1 december. Gistermiddag is een ledenbrief uitgegaan met een vierde nazending.

Moties, amendement, preadviezen, resolutie en mededeling

De nazending van gistermiddag betreft de nagekomen motie Losser e.a. 'Afspraken Afvalfonds Verpakkingen' met preadvies van het VNG-bestuur. De eerdere nadendingen betreffen moties en een amendement met preadviezen, de definitieve tekst van de resolutie 'Formerende partijen: gebruik de kracht van lokaal bestuur', een geactualiseerde toelichting op de resolutie en een mededeling over de uitwerking van de aangekondigde pilot om de leden intensiever te betrekken bij de VNG-besluitvorming.

Zie ook