Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de kandidaten die zijn voorgedragen voor het bestuur en de commissies van de VNG. In de Najaars ALV van 1 december worden de kandidaten van de Voordrachtscommissie ter besluitvorming voorgelegd.