De ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat onder druk. De vraag naar Wmo-ondersteuning en naar zorg blijft de komende decennia stijgen. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt de druk op mantelzorgers toe. 

Nederland staat voor een grote en urgente opgave op het gebied van het organiseren van deze ondersteuning. Daarom slaan gemeenten en partijen in zorg en welzijn hun handen ineen voor verandering in de uitvoering van de Wmo. ActiZ, de VNG, Sociaal Werk Nederland (SWN), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgthuisnl en het ministerie van VWS presenteren daarom hun visie op een duurzaam partnerschap en uitvoering in de Wmo:

Duurzaam partnerschap op basis van gelijkwaardigheid

De maatschappelijke opgave vraagt niet alleen om een inhoudelijke andere aanpak, maar ook om een andere manier van samenwerking. Dit kan volgens een viertal bouwstenen. Deze bouwstenen geven richting aan hoe er een strategisch en duurzaam partnerschap tussen gemeenten en aanbieders gecreëerd kan worden. Altijd in dialoog met inwoners. Om zo de Wmo-ondersteuning te versterken, te innoveren en te verduurzamen. Ook schetsen de opstellers van de visie de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het slagen van de verandering.

Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en nauw betrokken bij het opstellen van de gezamenlijke visie: ‘Het gesprek over een toekomstbestendige Wmo moet naast geld en zorg, veel meer gaan over Nederland als inclusieve samenleving. Dit helpt inwoners om samen redzaam te zijn en draagt mede bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Zo beperken we de vraag naar ondersteuning en (zwaardere) zorg.'

Meer informatie

Lees ook het artikel van VNG Magazine over de gezamenlijke visie: