De modelverordening leges is geüpdatet in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. Over de meeste wijzigingen hebben we eerder afzonderlijk bericht.

De wijzigingen zijn het gevolg van:

  • de Wet elektronische publicaties (wijziging Gemeentewet en Bekendmakingswet),
  • de Wet open overheid (toelichting over kopieprijzen)
  • de Huisvestingswet 2014 (verhuurvergunning opkoopbescherming)
  • wijziging van de maximumtarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen voor 2022

Meer informatie

De geconsolideerde tekst van de modelverordening (met de bijbehorende toelichting) is te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving