De gemeente Wageningen kan - net als veel andere gemeenten - niet wachten tot de Tweede Kamer eindelijk instemt met het in januari in te dienen wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel beschermd wonen’. We spraken hierover met wethouder Guido van Vulpen.

Heel veel mogelijk binnen de Wmo

'Wij maken deze beweging al vanaf de invoering van de Wmo in 2015' stelt de wethouder. 'Voor Beschermd Wonen zijn we aangewezen op centrumgemeente Ede, maar Wageningen heeft vanaf het begin af aan aangestuurd om goed naar de mogelijkheden van de Wmo te kijken, want binnen die Wmo is heel veel mogelijk.' Lees het interview:

'Met doordecentralisatie kunnen we meer mensen helpen volop mee te doen'