In november dit jaar vindt, onder voorzitterschap van Egypte, de 27e conferentie van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (COP27) plaats. De VNG gaat tijdens de conferentie aandacht vragen voor meer betrokkenheid van lokale overheden bij het opstellen van internationaal klimaatbeleid.

Egyptisch voorzitterschap bevestigd onmisbare rol van lokale overheden 

Zo vindt er voor het eerst dit jaar een ministeriele conferentie voor lokale en regionale overheden plaats. Ook heeft het voorzitterschap multi-level governance, samenwerking tussen verschillende overheidslagen, aangekondigd als één van de hoofdthema's. Verder ligt tijdens de onderhandelingen de nadruk op de implementatie van bestaande klimaatafspraken, klimaatadaptatie en financiële steun aan ontwikkelingslanden.

Meer betrokkenheid van lokale overheden en oog voor sociale gevolgen van klimaatverandering

Wethouder in Nieuwegein, Marieke Schouten, is namens de VNG en het Europees Comité van de Regio’s aanwezig bij de COP27. Meer aandacht vragen voor betrokkenheid van lokale overheden bij het ontwerpen en uitvoeren van internationaal klimaatbeleid staat bovenaan haar lijstje van bespreekpunten. 

Ook gaat ze gesprekken voeren over de rol en diversiteit van gemeenten in hun beleid rondom klimaatadaptatie en over de sociale gevolgen van klimaatverandering voor mensen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Burgemeester van Utrecht ging al in gesprek over klimaatonderhandelingen

Burgemeester Sharon Dijksma is benoemd tot speciaal gezant van het stedennetwerk voor de Verenigde Naties in aanloop naar en tijdens de COP27. De afgelopen maanden ging zij al in gesprek met ministers en burgemeesters over de hele wereld om het belang van steden te benadrukken in de klimaatonderhandelingen. Zij zet zich onder andere in voor een betere samenwerking tussen de verschillende overheidslagen.

Europese Unie onderhandelt namen de lidstaten als 1 partij

Tijdens de COP27 onderhandelt de Europese Unie (EU) als 1 partij. De inzet van Nederland wordt daarom voornamelijk vastgelegd in Europees brede gesprekken.

Het Europees Parlement (EP) geeft de lidstaten mee dat de EU-leiderschap moet tonen door haar 2030 emissiereductiedoelstelling te verhogen vóór COP27. Daarnaast moeten ontwikkelde landen hun jaarlijkse toezegging van $ 100 miljoen voor klimaatfinanciering nakomen. Daarnaast beklemtoont de Europese Raad het belang van een rechtvaardige transitie naar duurzame, klimaatbestendige economieën en samenlevingen waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten. 

Meer informatie