De VNG heeft met het rijk afgesproken onderzoek te laten doen naar de houdbaarheid van de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd op de middellange termijn. Het VNG-bestuur vraagt de leden mee te werken aan het verstrekken van gegevens door het Inlichtingenbureau aan het CPB dat het onderzoek zal uitvoeren. 

Het verzoek stond ter informatie op de agenda van de ALV die vandaag werd gehouden. 

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek willen we inzicht krijgen hoe het beroep op de Wmo en de Jeugdwet zich op de middellange termijn (5 jaar) ontwikkelt. Dit op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen bij een gelijkblijvend wettelijk kader en een gelijkblijvende gemeentelijke uitvoering. Het uiteindelijke doel is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgave in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en daarnaast te bevorderen dat de VNG en het rijk gezamenlijk en proactief kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken voor de lange termijn. 

Toestemming gemeente nodig

Iedere gemeente moet als verwerkingsverantwoordelijke toestemming geven aan het Inlichtingenbureau om de door het CPB gevraagde gegevens verder te verwerken en aan te leveren, uiteraard binnen de wettelijke kaders van de AVG. Er worden aan het CPB geen persoonsgegevens of gegevens op gemeentelijk niveau verstrekt. De VNG zal het proces om de toestemming van alle gemeenten te verkrijgen faciliteren. We sturen de gemeenten binnenkort een ledenbrief waarin staat om welke data het gaat inclusief een nadere toelichting op het doel en de noodzaak van het onderzoek.

Kostbaar en tijdrovend probleem vraagt om aanpassing wet- en regelgeving

Er is grote behoefte aan data over de uitgaven van Wmo en jeugdzorg voor landelijk onderzoek. We lopen daarbij steeds aan tegen het kostbare en tijdrovende probleem van het verkrijgen van de toestemming van elke individuele gemeente. Een structurele oplossing voor dit probleem vraagt om een aanpassing van bestaande wet- en regelgeving, daar kan het houdbaarheidsonderzoek Wmo/Jeugd niet op wachten. 

Meer informatie 

Beschikbaarstelling gegevens voor onderzoek en groeiraming Wmo en Jeugd (pdf, 109 kB)