Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (deels) in werking. In deze wet staat onder andere dat openbaarmaking van informatie gratis is (artikel 8.6 lid 1 Woo).

Onder bepaalde voorwaarden mogen er kosten in rekening worden gebracht. Als iemand een verzoek doet om gedrukte kopieën van documenten, dan mogen kopieerkosten in rekening worden gebracht.

Kan een Woo-verzoek kosteloos ingediend worden?

Iedereen mag gratis een Woo-verzoek indienen en heeft dan recht op een antwoord. Daar mogen geen kosten voor gerekend worden. Toch is bij wet bepaald dat bestuursorganen voor het maken van kopieën van documenten een redelijke vergoeding mogen vragen. De regels hiervoor staan in dit besluit (1 juni 2022), dat ingaat op de maximale hoogte van die kosten.

Gebruik van de tarieventabel

De Woo staat niet toe dat er kosten in rekening gebracht worden voor de elektronische verstrekking. Wanneer iemand specifiek vraagt om een gedrukte kopie mag daar een prijs voor gerekend worden. De kosten gaan alleen over de vervaardiging van kopieën, niet over andere kosten zoals bijvoorbeeld portokosten. Om gemakkelijk én uniform te berekenen wat de vergoeding bedraagt, is er een tarieventabel opgesteld.

Tarieventabel (prijs per pagina)

 

A4-formaat

A3-formaat

Zwart-wit, enkelzijdig

€ 0,05

€ 0,10

Zwart-wit, dubbelzijdig

€ 0,10

€ 0,20

Kleur, enkelzijdig

€ 0,20

€ 0,40

Kleur, dubbelzijdig

€ 0,40

€ 0,80

Wat u verder wilt weten over dit besluit:

  • Het in rekening brengen van kosten is optioneel.
  • Als er kosten gemaakt worden moeten deze vooraf, met een indicatie van de prijs, gedeeld worden.
  • Onder de vroegere Wob waren decentrale overheden niet verplicht de maximumtarieven te hanteren, dat zijn zij onder de Woo wel voor zover ze kosten in rekening willen brengen.
  • De tarieventabel dient enkel als een bovengrens voor wat er gerekend mag worden. De tarieven zijn gedaald vergeleken met die onder de Wob. Alleen de kostprijs voor het papier wordt berekend; er mag niets gerekend worden voor de arbeid.
  • In de tabel zijn alleen de meest gebruikte formaten (A4 en A3) opgenomen: voor andere informatiedragers (bijvoorbeeld harde schijven of usb sticks) moet de kostprijs gehanteerd worden.

Heeft u vragen na aanleiding van dit bericht, neem dan contact met ons op via gripopinformatie@vng.nl.

Meer informatie