Gaat een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling rond de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet in procedure? Dan kan de gemeente aanmelding overwegen voor de Crisis- en herstelwet (Chw). In december en januari zijn er nieuwe tranches voor de Chw.

Chw-status biedt flexibiliteit

Een Chw-status kan gemeenten flexibiliteit bieden bij het voorbereiden van een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling.

Gaat de gebiedsontwikkeling vóór de beoogde inwerkingtredingsdatum in procedure? Dan kan de gemeente een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voorbereiden. Is het dan niet mogelijk om het ontwerp voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage te leggen, dan kan het plan worden omgezet naar een wijziging van het omgevingsplan. Immers, een omgevingsplan en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte (op grond van de Chw) lijken sterk op elkaar.

Gaat de gebiedsontwikkeling ná de beoogde inwerkingtredingsdatum in procedure? Dan zal de gemeente een wijziging van het omgevingsplan voorbereiden. Indien nodig biedt de Chw-status de mogelijkheid om dit alsnog om te zetten naar een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Zo maakt de Chw-status de gemeente minder afhankelijk van de besluitvorming over invoering van de Omgevingswet.

Een gemeente kan er voor kiezen om de Chw-status meteen voor het hele grondgebied aan te vragen. Daarmee kan zij verdere stappen zetten richting het omgevingsplan.

Aanmelden

Om de Chw-status te verkrijgen, moet u een verzoek indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk de deadlines voor de Chw-tranches van december en januari. Hier vindt u ook meer informatie om u te helpen bij de aanmelding.