Afgelopen week waren lokale overheden vanuit de hele wereld aanwezig bij de COP27 in Egypte om te pleiten voor meer samenwerking tussen medeoverheden en een formele rol van steden en regio’s in het besluitvormingsproces. Op de uitkomsten wordt wisselend gereageerd. 

Vooral veel aandacht voor schadefonds ontwikkelingslanden

De Europese Commissie vindt het resultaat van de top onvoldoende. De onderhandelingen tussen landen op COP27 werden gedomineerd door een mogelijk op te richten schadefonds voor ontwikkelingslanden die nu al fors te maken hebben met verlies en schade door klimaatverandering. 

Voor het eerst een ministeriele meeting voor lokale en regionale overheden 

Toch hebben lokale overheden ook hun stem laten horen. De eerste bijeenkomst voor ministers en burgemeesters over steden en klimaatverandering werd drukbezocht. Tijdens de bijeenkomst wees burgemeester Sharon Dijksma, als speciaal gezant voor het VN Stedennetwerk, de aanwezige ministers en burgemeesters op de belangrijke rol die steden spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Klimaatminister Rob Jetten gaf aan dat er meer samenwerking tussen overheden en steun aan gemeenten van nationale overheden nodig is.

Het VN-klimaatpanel IPCC besprak dat steden een belangrijke rol spelen bij de aanpak van klimaatverandering. Ook wees Dijksma erop dat in 2050 een groot deel van de wereldbevolking in steden leeft en dat steden verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. 

Duurzame wederopbouw van Oekraïne met klimaatbewuste oplossingen

Marieke Schouten, lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal en lid van het EU Comité van de Regio’s, sprak tijdens de klimaattop onder andere met afgevaardigden van een Oekraïense NGO en voormalig Europarlementariër Claude Moraes over de wederopbouw van Oekraïne. Tijdens dit gesprek werden lokale overheden door Oekraïne opgeroepen te stoppen met gebruik van olie en gas uit Rusland en mee te denken over een groene reconstructie. Daarnaast werd gesproken over wat lokale overheden nu al kunnen doen met de grote Oekraïense vluchtelingengemeenschappen in hun gemeenten. 

Overleg met Tsjechisch voorzitterschap 

Een aantal leden van het Europese comité van de regio’s sprak met de hoofdonderhandelaar van de Tsjechische delegatie, momenteel voorzitter van de Raad van de EU. Het ging onder andere over het grote belang van het betrokkenheid van inwoners bij de klimaattransitie. ‘Wat steden en inwoners samen bereiken, helpt het verhaal op nationaal niveau’ gaven de leden aan. De Tsjechische delegatie was het daarmee eens: ‘gesprekken met lokale overheden zijn belangrijk, want zij kennen de realiteit van implementatie, en alleen implementatie brengt ons verder.’ 

Meer informatie

Meer lokale betrokkenheid bij vaststellen klimaatbeleid (27 oktober 2022)