De gemeentelijke woonlasten in grote gemeenten stijgen licht dit jaar, gemiddeld vindt er alleen een inflatiecorrectie plaats. Huurders betalen gemiddeld € 6 meer dan vorig jaar, huishoudens met een koopwoning € 25. De ozb stijgt het sterkst, gevolgd door de rioolheffing.

Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2022 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 40 grote gemeenten, waar 42% van de Nederlandse bevolking woont.

Woonlasten eigenaar-bewoners

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die een woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met € 25 (2,9%) tot € 876 per jaar. Een veel kleinere stijging ten opzichte van 2021 toen het percentage 6,7% was. Het grote verschil zit vooral in de afvalstoffenheffing. In 2022 stijgt deze heffing gemiddeld 2,1% (€ 7). In 2021 was dit 10% (€ 31). De gemiddelde ozb-aanslag stijgt in 2022 maar met 3,5% (€ 12) terwijl de WOZ-waarden een veelvoud daarvan stegen. Dit komt doordat gemeenten hun tarieven naar beneden bijstellen om de hogere WOZ-waarden te compenseren. De rioolheffing is met 3,2% (€ 6) gestegen. De woonlasten zijn het hoogst in Leiden (€ 1.162) en het laagst in Tilburg (€ 687).

Woonlasten huurders

Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. In 2022 kost dit gemiddeld € 400. Dat is € 6 (1,5%) meer dan in 2021. Voor de afvalstoffenheffing betalen zij, net als eigenaar-bewoners, € 7 meer. De rioolheffing voor huurders daalt gemiddeld 1,8% (€ 1).

Eind maart complete overzicht

Eind maart verschijnt de complete COELO Atlas met informatie over de lokale lasten van alle gemeenten. Dan is het volledige overzicht van de landelijke lokale lasten duidelijk.

Meer informatie