De VNG wil een leefbaar landelijk gebied voor alle inwoners, bedrijven en natuur. Dat is onze inzet in gesprekken met het rijk en andere partijen over goede voorwaarden voor gemeenten bij de vele uitdagingen die in het landelijk gebied samen komen. Een nieuw verschenen position paper is hierbij onze leidraad.

Lees de position paper (pdf, 1,2 MB)

Uitdagingen in landelijk gebied

De basis voor een leefbaar landelijk gebied is brede welvaart, welzijn en een veerkrachtig natuurlijk systeem. Maar de leefbaarheid staat onder druk door allerlei uitdagingen. Denk aan de energietransitie, toekomstbestendige voedselproductie, woningbouwopgave, herstel van biodiversiteit en verbetering van waterkwaliteit. 

Transitie raakt gemeenten

Omdat de benodigde transitie de taken en bevoegdheden van gemeenten volop raakt, wil de VNG hierin een actieve rol spelen. De nieuwe position paper geeft daarbij richting. Daarin geven we onze visie op het landelijk gebied en relevante thema's zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (natuur, water, klimaat).