De inval van Rusland in Oekraïne raakt ons diep. Jan van Zanen heeft, als copresident van de wereldkoepel van gemeenten UCLG en als VNG-voorzitter, zijn zorgen geuit. In de ledenbrief die we vandaag hebben verstuurd geven we gemeenten meer informatie over hoe om te gaan met de gevolgen van de oorlog.

Opvangplekken voor Oekraïners door gemeenten

Er zijn met spoed nieuwe opvangplekken nodig voor de opvang van Oekraïners die gevlucht zijn. Gemeenten zijn bij de opvang zelf verantwoordelijk voor de realisatie. Het COA biedt hier geen ondersteuning voor. Dit geldt ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften, zorg, onderwijs, etc. We voeren gesprekken met het rijk over de landelijke coördinatie van opvangplekken, matching tussen vluchtelingen en locaties en de uitwerking van de EU-status. 

De VNG roept gemeenten op om de mogelijkheden voor opvang te inventariseren en aan ons door te geven (via info@vng.nl). Verder organiseren we op donderdag 10 maart een informatiesessie. Voor de opvang door particulieren heeft VluchtelingenWerk Nederland een website geopend met meer informatie. 

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een implementatiebesluit waarin ze vraagt om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te activeren. Als dit voorstel wordt aangenomen, krijgen Oekraïners, waarop de richtlijn van toepassing is, tijdelijke bescherming. Sommige rechten uit die Richtlijn vallen in het takenpakket van gemeenten. Kenniscentrum Europa decentraal houdt de berichtgeving vanuit Europa in de gaten. Een uitgebreide analyse kunt u op hun website lezen.

Contracten met Gazprom Energy NL

Het is juridisch mogelijk om gascontracten tussen gemeenten en Gazprom Energy NL te beëindigen, maar daarmee wordt Russisch gas niet van de Nederlandse markt geweerd. De VNG roept het kabinet op om in Europees verband aan de kaak te stellen dat rond de aanbestedingseisen en de internationale gasmarkt de nodige aanpassingen moeten worden doorgevoerd. 

Cyberrisico’s voor Nederland

Het conflict in Oekraïne heeft ook kenmerken van een cyberoorlog. De Nederlandse overheid houdt de situatie rond digitale veiligheid nauwlettend in de gaten. Vooralsnog zijn er geen indicaties dat Nederlandse gemeenten een gericht doelwit vormen.

Financiële steun aan Oekraïense gemeenten 

De VNG heeft een concreet verzoek om financiële steun ontvangen van de Oekraïense vereniging van gemeenten (AUC). De VNG heeft daartoe het VNG Fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering opengesteld. Met de eerste giften helpen we de Oekraïense vereniging AUC haar werk voort te zetten. 

Europese dag voor solidariteit met Oekraïne

De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NBG) scharen zich achter de oproep van de voorzitter van Eurocities #CitieswithUkraine om op 12 maart als gemeenten stil te staan en een oproep te doen voor vrede in Oekraïne. 

Meer informatie