Het kabinet trekt de komende 3 jaar € 37,5 miljoen uit om statushouders aan het werk te helpen. Daarvan is € 12,25 miljoen bedoeld voor het aanstellen van zogenoemde regionale verbinders binnen de arbeidsmarktregio’s.  

Statushouders aan het werk, niet ten koste van huidige dienstverlening

Gemeenten en de partners in de arbeidsmarktregio’s kunnen met dit geld extra mogelijkheden creëren om statushouders en andere kwetsbare mensen aan het werk te helpen, via de Regionale Mobiliteitsteams (RMT's).

Gemeenten vinden het belangrijk dat statushouders aan het werk worden geholpen. Dit mag echter niet ten koste mag van de huidige dienstverlening voor andere doelgroepen. Niemand mag aan de kant staan en iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, ondersteund door de juiste middelen vanuit het rijk.

Meer geld voor bemiddeling

We zijn blij dat er meer geld is vrijgemaakt voor bemiddeling, want gemeenten streven naar een volwaardige deelname van statushouders. Gemeenten betreuren echter dat dit bedrag uit geldstromen voor de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) is gehaald. In de septembercirculaire leest u hoe deze middelen over de arbeidsmarktregio’s zijn verdeeld.

Voortbouwen op bestaande infrastructuur 

Bij de vormgeving van de nieuwe dienstverlening wordt vooral gekeken naar de RMT’s als beproefde werkwijze en plaats; dus geen nieuw loket met nieuwe gezichten. De rol van de regionale verbinders past immers goed binnen de bestaande infrastructuur van de arbeidsmarktregio’s. Op deze manier bouwen we voort op reeds ingezette dienstverleningskanalen, waarin we adequaat samenwerken met onder meer het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Oproep: al een goede werkwijze in uw regio? Laat het ons weten

De VNG spreekt de komende tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over verdere invulling van de rol van de regionaal verbinders en bespreekt waar gemeenten ondersteuning nodig hebben. Wij komen hiervoor graag in contact met regio’s die al een werkwijze hebben gevonden die aansluit bij de doelgroep statushouders. Mail uw werkwijze naar: info@vng.nl met als onderwerp ‘Statushouders aan het werk’.

Zie ook: Meer geld nodig om statushouders naar werk te begeleiden