Het is al bijna 1 januari 2023, het moment waarop gemeenten de verantwoordelijkheid voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) van de Koninklijke Bibliotheek overnemen. 

IDO's spelen een belangrijke rol bij digitale inclusie. De VNG ondersteunt gemeenten op veel manieren om goed voorbereid te zijn als het zover is, onder andere met webinars, via een VNG-forum. En nu ook met een handreiking waarin alles wat gemeenteambtenaren moeten weten op een rij wordt gezet, om succesvol aan de slag te gaan met IDO’s.

Informatiepunten Digitale Overheid

IDO’s zijn laagdrempelige hulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen.  zijn momenteel zo’n 600 IDO’s in 306 gemeenten. IDO’s voorzien in een grote behoefte. De medewerkers van de informatiepunten bieden bezoekers een luisterend oor voor hun problemen en vragen. Er wordt tijd voor ze genomen en ze worden op een persoonlijke manier geholpen hun weg in de digitale (overheids)wereld te vinden.

VNG ondersteuning aan gemeenten

Om gemeenten voor te bereiden en te ondersteunen bij de bestuurlijke regie op de IDO’s, helpt de VNG door:

  • Het informeren van de gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
  • Het verbinden van de relevante partijen, zowel landelijk als lokaal (bibliotheken en organisaties voor bevordering van digitale inclusie)
  • Het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen gemeenten
  • De ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van gemeenten (zoals het organiseren van webinars, opzetten van een VNG-forum Forum Digitale Inclusie).

Handreiking Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) voor gemeenteambtenaren

Tenslotte heeft de VNG deze week een handreiking gepubliceerd. Deze handreiking vat goed samen wat gemeenteambtenaren over IDO’s moeten weten:

  • Algemene informatie over de inrichting en werkzaamheden van de IDO’s.
  • Praktijkvoorbeelden die een beeld geven van bestaande IDO’s.
  • De rollen die een gemeente vervult richting de IDO’s.
  • Handvatten en tips voor het vervullen van de nieuwe rol van financier van de IDO’s.

Relevante bronnen

Meer informatie, contact

Word  lid van het VNG-forum Digitale inclusie of stuur een e-mail naar Rachida.MoreiraFigueiredo@vng.nl.