Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in bibliotheken krijgen inwoners hulp bij hun communicatie met de digitale overheid. Per 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Om hen te ondersteunen in deze rol heeft de VNG een nieuw forum opgezet.

De overheid communiceert steeds meer digitaal. Het is belangrijk dat ook mensen die niet digitaal vaardig zijn toegang hebben tot de overheid. Denk aan mensen die laaggeletterd zijn, een verstandelijke beperking hebben of tot de ouderen in onze samenleving behoren. Zij kunnen naar 1 van de 450 IDO’s, gevestigd in bibliotheken, met vragen over DigiD, belastingen en toeslagen, zorg, inburgering, werk en uitkering en nog veel meer.

Gemeenten en IDO’s

Gemeenten zijn per 2023 financieel verantwoordelijk voor de IDO’s. Ze nemen de taak van de Koninklijke Bibliotheek over als subsidieverstrekker. Het VNG-project ‘Lokale regie op Informatiepunten Digitale Overheid’ richt zich op het informeren en ondersteunen van gemeenten bij de invulling van deze nieuwe financieringsrol. We streven er ook naar om het (bestuurlijk) bewustzijn te vergroten om IDO's als instrument te gebruiken in het lokaal beleid op digitale inclusie.

VNG-forum Digitale Inclusie

We heten u van harte welkom om actief te worden op het forum. U kunt er op een laagdrempelige manier kennis en ervaringen delen, vragen stellen en input halen bij professionals die zich ook bezig houden met digitale inclusie. Ook wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en interessante bijeenkomsten.  

  • Bent u nog geen lid van een VNG-forum? Registreer u dan eerst. Iedereen met een gemeentelijk emailaccount kan zich aanmelden. 
  • Bent u al lid? Log in op forum.vng.nl. Ga naar ‘Dienstverlening en informatiebeleid’ en meld u daar aan voor het forum Digitale Inclusie.

Zie ook