De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is verplaatst naar 1 januari 2025. De reden is dat verschillende overheidsorganisaties hebben aangegeven niet op tijd te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen. Ook gemeenten hebben nu meer tijd om zich voor te bereiden.

Wmebv

Met de Wmebv krijgen inwoners en ondernemers per 1 januari 2025 het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Gemeenten hebben gemiddeld zo’n 400 producten en diensten, waarvan een groot deel onder de Wmebv valt. Daarom is het advies van de VNG aan gemeenten: begin op tijd met de implementatie en ga alvast in gesprek met uw ICT-leverancier.

Ondersteuning aan gemeenten

Om gemeenten te helpen met de voorbereidingen in aanloop naar deze nieuwe ingangsdatum, biedt de VNG verschillende ondersteuningsmiddelen. Bijvoorbeeld een praktisch stappenplan en een checklist om gemeentelijke producten en diensten die moeten voldoen aan de nieuwe wet, in kaart te brengen. Ook is er een Wmebv-forum en worden er Share & Care-sessies georganiseerd waar gemeenten kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Op de Wmebv-pagina leest u meer over de werking van de Wmebv en vindt u de beschikbare ondersteuningsmiddelen.