Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde onlangs het ‘informatiepakket derdelanders uit Oekraïne’. 

Het informatiepakket bevat o.a. informatie over:

  • de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming
  • de rolverdeling
  • welke informatiekanalen gemeenten kunnen gebruiken

U vindt het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' op de website van de Rijksoverheid.

In juli stuurden we een brief aan de staatssecretaris over de zorgen die we hebben rondom de doelgroep ‘derdelanders’ die op 4 september nog steeds in de gemeentelijke opvang van gemeenten verblijven en waarvan de opvang moet worden beëindigd.